Tüm Başlıklar
 Matlab
 Solidworks
 Catia
 Ansys
 Abaqus
rem() Fonksiyonu - Matlab'da Kalan BulmaMatlab
Kaan Özgökhan26.11.2013

Giriş

Daha önce burada herhangi bir hazır fonksiyon kullanmadan nasıl kalan bulunabileceğini anlatmıştım. Ama ne yazık ki o makalenin pratikte hiçbir değeri yoktu. Çünkü bir satırla yapılabilecek işi 5 satırla yapmak pek akıl kârı değil.

Matlab'ın kalan bulmak için rem isminde hazır bir fonksiyonu var. rem, remainder after division(bölümden sonra kalan)'un kısaltması.

Fonksiyonun Kullanımı

Örneğin 5'in 3 ile bölümünden kalanı bulmak isteyelim.

KOD
rem(5,3);

kodu işimizi görmeye yetiyor. Yukarıdaki kodun sonucu 2 olarak alınır.

Bir Sayının 0 İle Bölümünden Kalan

Örneğin 5'in 0 ile bölümünden kalanı bulmak isteyelim.

KOD
rem(5,0)

Bir sayının 0 ile bölümü tanımsızdır. Nitekim, rem fonksiyonu da yukarıdaki kodun sonucunu NaN(Not a Number, bir sayı değil) olarak döndürür.

Ters İşaretli Sayıların Bölümünden Kalan

Pozitif bir sayının, negatif bir sayı ile bölümünden kalan rem fonksiyonu ile bulunduğunda sonuç pozitif olur.

Örneğin,

KOD
rem(5,-3)

kodunun sonucu 2 olarak döner.

Negatif bir sayının pozitif bir sayı ile bölümünden kalan ise rem() ile negatif bulunur.

KOD
rem(-5,3)

kodunun sonucu ise -2 olarak döner.

Bu durum, mod hesaplamaya yarayan mod fonksiyonunda tam tersidir.

Örneğin,

KOD
mod(5,-3)

kodunun sonucu -1 olarak döner.


 
Eğrilik Verme

1) Üst bölümde bulunan menüden "Fillet"e tıklayın.
2) Eğrilik verilecek kenarı seçin.
3) Sol tarafta açılan bölümden eğrilik miktarını ayarlayın.
4) İşlemi onaylayın.
 
length() Fonksiyonu

Matrisin sütun sayısını bulmaya yarar. Fonksiyon, bir vektörün eleman sayısını bulurken kullanılabilir.