rem() Fonksiyonu - Matlab'da Kalan Bulma

Kaan Özgökhan, 26.11.2013

Bir sayının başka bir sayı ile bölümünden kalanı bulmaya yarayan hazır fonksiyon rem()'in kullanımı


Giriş

Daha önce burada herhangi bir hazır fonksiyon kullanmadan nasıl kalan bulunabileceğini anlatmıştım. Ama ne yazık ki o makalenin pratikte hiçbir değeri yoktu. Çünkü bir satırla yapılabilecek işi 5 satırla yapmak pek akıl kârı değil.

Matlab'ın kalan bulmak için rem isminde hazır bir fonksiyonu var. rem,remainder after division(bölümden sonra kalan)'un kısaltması.

Fonksiyonun Kullanımı

Örneğin 5'in 3 ile bölümünden kalanı bulmak isteyelim.

KOD
rem(5,3);

kodu işimizi görmeye yetiyor. Yukarıdaki kodun sonucu 2 olarak alınır.

Bir Sayının 0 İle Bölümünden Kalan

Örneğin 5'in 0 ile bölümünden kalanı bulmak isteyelim.

KOD
rem(5,0)

Bir sayının 0 ile bölümü tanımsızdır. Nitekim, rem fonksiyonu da yukarıdaki kodun sonucunu NaN(Not a Number, bir sayı değil) olarak döndürür.

Ters İşaretli Sayıların Bölümünden Kalan

Pozitif bir sayının, negatif bir sayı ile bölümünden kalan rem fonksiyonu ile bulunduğunda sonuç pozitif olur.

Örneğin,

KOD
rem(5,-3)

kodunun sonucu 2 olarak döner.

Negatif bir sayının pozitif bir sayı ile bölümünden kalan ise rem() ile negatif bulunur.

KOD
rem(-5,3)

kodunun sonucu ise -2 olarak döner.

Bu durum, mod hesaplamaya yarayan mod fonksiyonunda tam tersidir.

Örneğin,

KOD
mod(5,-3)

kodunun sonucu -1 olarak döner.Sosyal medyadan takip edin!